fbpx

อุตุฯ เตือนไทยฝนเพิ่มมากขึ้น เหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.ตกหนักบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เตือนไทยฝนเพิ่มมากขึ้น เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนเหนือ-กลาง-ตอ. ฝนตกหนักบางพื้นที่ กทม.ฟ้าคะนอง 70%

กรมอุตุฯ เตือนเหนือ กลาง ตะวันออก ฝนตกหนักบางพื้นที่ ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ.-ใต้ตะวันตกฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และใต้ฝั่งตะวันตก ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ.-ใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนอง 70%

กรมอุตุฯ เผยไทยยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ.ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนอง 60% บ่ายถึงค่ำ

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับ กทม.-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ.ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เผยกลางและตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุตุฯ เตือนเหนือ กลาง ตอ. ใต้ ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนอง 80%

กรมอุตุฯ เตือนเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.ฟ้าคะนอง 80%

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนตกชุกหนาแน่น เหนือ อีสานตอนล่าง ตะวันออก กลาง ใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน-ตอ.-กลาง ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยเหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีมากกว่าบริเวณภาคอื่นๆ กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยเหนือ อีสาน ตอ. กลาง ใต้ ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยเหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง และใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับ กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

1 9 10 11 12