fbpx

อินเดียเตรียมออกกระดาษตรวจโควิดรู้ผลเร็วและราคาถูก

อินเดียกำลังจะมีกระดาษตรวจโควิด-19 ที่รู้ผลเร็วและราคาถูก พร้อมให้บริการทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะช่วยพลิกสถานการณ์การระบาดในประเทศได้

ASIAVISION : กระดาษต้านไวรัสโคโรนา

บริษัทในประเทศฝรั่งเศสคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตเยื่อกระดาษที่สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้ถึง 99% เหมาะสำหรับห่อหุ้มพิ้นผิววัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ

ธุรกิจรับซื้อของเก่าโอดราคาตก หลังขยะจีนล้นไทย

ธุรกิจรับซื้อของเก่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากราคารับซื้อของเก่าอย่างกระดาษและพลาสติกตกต่ำตั้งแต่ต้นปี หลังพบนำเข้าขยะรีไซเคิลจากต่างประเทศ