fbpx

ภูเก็ตยกระดับกรองคนเข้าพื้นที่ เริ่ม 15-31 ก.ค.

ภูเก็ต ยกระดับความเข้มข้นมาตรการและบังคับใช้อย่างจริงจัง ในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดทุกช่องทาง มีผลบังคับใช้ 15-31 ก.ค.นี้