fbpx

เกษตรกรอินเดียคัดค้านการปฏิรูปประท้วงทั่วประเทศวันนี้

เกษตรกรอินเดียผู้คัดค้านการปฏิรูปที่ถูกมองว่าคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ จะประท้วงทั่วประเทศในวันนี้ ครบหนึ่งปีที่ทางการออกกฎหมายเปิดเสรีภาคการเกษตร