fbpx
เทศบาลตำบลจันดุม เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลจันดุม เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 เทศบาลตำบลจันดุม เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม-บ้านม่วงหวาน…

เทศบาลตำบลท่าช้าง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

เทศบาลตำบลท่าช้าง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

 เทศบาลตำบลท่าช้าง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน  1 คัน ขายแบบชุดละ 500 บาท…

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกพัฒนา-พวา…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
      …

จังหวัดขอนแก่น เรียกสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

จังหวัดขอนแก่น เรียกสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

 จังหวัดขอนแก่น เรียกสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  15…

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดังนี้
  …

เทศบาลเมืองนครปฐม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ดังนี้

เทศบาลเมืองนครปฐม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ดังนี้

  เทศบาลเมืองนครปฐม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง  ดังนี้
      …

เทศบาลนครภูเก็ต เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการรถแมคโครและรถบรรทุกดิน

เทศบาลนครภูเก็ต เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการรถแมคโครและรถบรรทุกดิน

 เทศบาลนครภูเก็ต เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการรถแมคโครและรถบรรทุกดิน ขายแบบชุดละ 300 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ …

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนพร้อมติดตั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนพร้อมติดตั้ง

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน  7 รายการ ขายแบบชุดละ 500 บาท…

1 5,152 5,153 5,154 5,155 5,156 5,178