fbpx
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยา

เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยา

  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่  9  ต.แม่จั๊วะ…

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนแ

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนแ

  โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ประจำปีงบประมาณ  2558…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาท

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมโรงแรมไทย…

เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท

เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท

 เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  1  ขายแบบชุดละ 1,200 บาท…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (บาดาลขนาดใหญ่) …

เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงภายในตลาดเก้าห้อง  ขายแบบชุดละ…

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงา

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ …

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบ

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 …

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรียกประกวดราคาซื้อวัสดุการแ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรียกประกวดราคาซื้อวัสดุการแ

  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรียกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ถุงบรรจุโลหิต…

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่อง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่อง

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน  1  เครื่อง …

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี เรียกประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี เรียกประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับ

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี เรียกประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน …

1 4,905 4,906 4,907 4,908 4,909 4,978