fbpx
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 3 ตัว กำหนดยื่นซองวันที่ 11 ก.พ  58…

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ ของ สถานีโทรทัศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ ของ สถานีโทรทัศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ ของ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา  กำหนดยื่นซองวันที่ 26 ม.ค  58 -5 ก.พ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝา คสล. หมู่ที่ 13 ต.ท่าเกษม  กำหนดยื่นซองวันที่ 15-28…

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 27 กำหนดยื่นซองวันที่ 4 ก.พ  58…

เทศบาลตำบลม่วงคัน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เ

เทศบาลตำบลม่วงคัน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เ

เทศบาลตำบลม่วงคัน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลม่วงคัน หมู่ที่ 12 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง…

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการการจัดซื้อ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการการจัดซื้อ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ กำหนดยื่นซองวันที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน-บ้านโน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน-บ้านโน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน-บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 9 บ้านนามน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย กำหนดยื่นซองวันที่…

บริษัท ท่าอากาศย่านไทย จำกัด มหาชล งานซื้อยางแอลฟัสก์ติกคอนกรีตผสมร้อน กำหนดยื่น

บริษัท ท่าอากาศย่านไทย จำกัด มหาชล งานซื้อยางแอลฟัสก์ติกคอนกรีตผสมร้อน กำหนดยื่น

บริษัท ท่าอากาศย่านไทย จำกัด มหาชล  งานซื้อยางแอลฟัสก์ติกคอนกรีตผสมร้อน กำหนดยื่นซองวันที่ 4 ก.พ  58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัสก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัสก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัสก์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ  58…

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจัดซื้อตู้รีไซเคิลแบบอัจฉริยะ จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซ

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจัดซื้อตู้รีไซเคิลแบบอัจฉริยะ จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซ

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจัดซื้อตู้รีไซเคิลแบบอัจฉริยะ จำนวน 4 เครื่อง  กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ  58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กำหนดยื

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กำหนดยื

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 15-29ม.ค  58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา alfe vial 80 mg จำนวน 150 หลอด กำหนดยื่นซองว

จังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา alfe vial 80 mg จำนวน 150 หลอด กำหนดยื่นซองว

จังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา alfe vial 80 mg จำนวน 150 หลอด กำหนดยื่นซองวันที่ 15-29  ม.ค  58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

1 4,790 4,791 4,792 4,793 4,794 4,853