fbpx
จังหวัดนครพนม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 17 เครื

จังหวัดนครพนม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 17 เครื

  จังหวัดนครพนม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน  17 เครื่อง) ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  12…

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประ

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประ

  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณปี 2558  ขายแบบชุดละ 200 บาท…

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน  5 รายการ   ดังนี้
  …

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  13  เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  14  รายการ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  12…

จังหวัดตราด เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

จังหวัดตราด เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

  จังหวัดตราด เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม  จำนวน   1 เครื่อง ๆ ละ 550,000  บาท …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรียกประกวดราคาด้วยวิธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรียกประกวดราคาด้วยวิธ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ดังนี้
  …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเครื่อง Self Leaming …

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนเตยงาม หมู่ที่  1…

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วภายในมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วภายในมหาวิทยาลัย  ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  9 ม.ค.58 …

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่สอร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ขนาดใหญ่ ของ…

การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อม Overhe

การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อม Overhe

 การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ้างซ่อม Overhead Crane ขนาด 25  ตัน จำนวน  1 ชุด ขายแบบชุดละ…

1 4,670 4,671 4,672 4,673 4,674 4,680