fbpx

#กลุ่มไทยภักดี รวมตัวเครือข่ายแสดงจุดยืน

#กลุ่มไทยภักดี รวมตัวเครือข่ายแสดงจุดยืน ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “หมอวรงค์” ยืนยัน ไม่ได้สร้างม็อบชนม็อบ

Apple Store แห่งที่สองของประเทศไทย

“Apple Central World” Apple Store แห่งที่สองของประเทศไทย หน้าห้าง Central World เด่นด้วยโลโก้ไฟ Apple มีคำว่า “กรุงเทพ” อยู่ภายใน และโอบล้อมด้วยชื่อเต็มของ กรุงเทพมหานคร ครบรอบอาคาร