แผ่นดินไหว 6.2 เขย่าฟิลิปปินส์

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 บนเกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย รวมถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต