fbpx

จีนเริ่มให้ลูกคนที่สองใช้แซ่ฝั่งแม่มากขึ้น

การยกเลิกนโยบายมีลูกคนเดียวในปี 2559 ให้คู่สมรสชาวจีนมีลูกได้สองคน ทำให้เกิดกระแสการให้ลูกคนที่สองใช้นามสกุลหรือแซ่ฝั่งมารดามากขึ้น สวนทางค่านิยมดั้งเดิมที่ลูกต้องใช้แซ่ฝั่งบิดาเท่านั้น

สารคดีโลก : คลินิกผู้มีบุตรยากในจีนเฟื่องฟู

กระแสความนิยมอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ผู้หญิงจีน หลังรัฐบาลยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวคืออะไร ไปชมกันในสารคดีโลก