fbpx

นักโทษเด็ดขาด 1 พันคนพร้อมลอกท่อ 1 ก.ค.นี้

กรมราชทัณฑ์ 8 มิ.ย.-กรมราชทัณฑ์ คัดนักโทษเด็ดขาด 1 พันคน จาก 10 เรือนจำกรงุเทพฯ/ปริมณฑล  พร้อมลอกท่อในกรุง 1 ก.ค.นี้  เข้มเกณฑ์คัดเลือกต้องไม่เป็นนักโทษคดีความมั่นคง คดีอุกฉกรรจ์หรือเครือข่ายค้ายาฯ  แบ่งปันผล 70 % จากกำไรในการลอกท่อ ให้ผู้ต้องขังที่ได้ไปทำงาน


นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายหลังกรมราชทัณฑ์ได้หารือกับทางกรุงเทพมหานคร ที่จะจ้างงานผู้ต้องขังทำงานสาธารณะประโยชน์ลอกท่อ ในคูคลองต่างๆในกรุงเทพฯนั้น กรมราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมคัดเลือกผู้ต้องขังไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จาก 10 เรือนจำในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อออกทำงานลอกท่อ  พร้อมเริ่มงานได้ทันทีในวันที่ 1ก.ค.นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียด กับกทม.ว่าจะจ้างงานในคลองสายใดบ้าง  โดยมีเกณฑ์คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะไปลอกท่อต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี  เหลือโทษจำคุกตามระเบียบกำหนด  ที่สำคัญมีกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ นักโทษคดีความมั่นคง คดีก่อการร้าย นักโทษ เครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ หรือ กระทำความผิดในคดีเป็นที่สนใจของสังคม หรือ นักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ หรือเป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น คดีทางเพศ คดีกู้ยืม ฉ้อโกง  นักโทษเด็ดขาดที่มีคู่คดีอยุ่เรือนจำเดียวกัน  และนักโทษที่ถูกโทษวินัยอยู่ กลุ่มคดีเหล่านี้จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปลอกท่อ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ตามหลักทัณฑวิทยา แล้ว การให้ผู้ต้องขังได้ออกไปทำทำปะโยชน์กับชุมชนและสังคม ทำให้ผู้ต้องขังได้ปรับตัวก่อนพ้นโทษ ลดความเครียด และเกิดความภาคภูมิใจ  รวมทั้ง การออกไปทำงานลอกท่อยังได้ประโยชน์ลดวันต้องโทษ ทำกี่วันได้ลดโทษเท่าจำนวนวันที่ออกไปทำงาน เช่น ออกไปลอกท่อ  1 เดือน ก็ได้ลดวันต้องโทษ 1 เดือน ทำให้มีผู้ต้องขังสนใจและสมัครใจอยากออกไปทำงานจำนวนมาก ซึ่ง กรมให้ความสำคัญ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับ แต่เปิดให้สมัครใจไปทำงาน  โดยกรมฯให้การดูแลด้านอาหาร และเตรียมพร้อม อุปกรณ์ลอกท่อ เสื้อผ้า ให้กับผู้ต้องขัง และหากประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยขณะทำงาน ก็มีเงินสวัสดิการ 10,000-120,000 บาท ในการช่วยเหลือ


สำหรับการทำงานลอกท่อ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ กำหนดไว้ชัดเจนการออกไปทำงานที่มีผลกำไรจากการรับจ้างงานของกรุงเทพมหานคร ต้องมอบกำไรให้ผู้ต้องขังร้อยละ 70 เป็นเงินรางวัลปันผลาโดย คำนวณจากวันต่อวัน 1 คนต้องได้รับสัดส่วนเท่ากันหมด ส่วนนี้ทำให้ผู้ต้องขังมีเงินเก็บหอมรอมริบ ไว้สร้างเนื้อสร้างตัวหลังพ้นโทษ ที่สำคัญเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้กลับคืนสู่สังคม มีงานทำและไม่กระทำผิดซ้ำอีก

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า การว่าจ้างตามสัญญาที่จะทำกับกทม.จะกำหนดว่า ทำการลอกท่อในคลองสายใดกี่กิโลเมตรใช้เวลากี่วัน ซึ่งตามปกติ ผู้ต้องขัง 1 คนจะลอกท่อได้ในความยาว 25 กิโลเมตร  ขึ้นกับหน้างานว่าท่อนั้นมีเลนหรือขยะมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ กรมฯยังได้วางระบบคิวซี มีรถล้างทำความสะอาด ก่อนปิดงาน และปิดท่อให้เรียบร้อยในแต่ละวัน เมื่อเสร็จงาน โดยงานลอกท่อของนักโทษ ทำมานานแล้ว เคยมีMOU ร่วมกันกับกทม. เจ้าหน้าที่ผู้คุมมีประสบการณ์ มีเทคนิคการเปิดท่อ และปิดท่อ ไม่ให้ท่อเสียหาย ส่วนตัวนักโทษที่ออกไปทำงาน ก็ต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียดวางแผนร่วมกับกทม. ว่าจ้างว่าในช่วงปลายงบประมาณที่เหลือ  4 เดือน จะลอกจำนวนกี่คลอง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา นักโทษเคยทำงานลอกท่อ บางคนได้ออกไปทำงาน 3 เดือน ได้เงินเป็นหลักหมื่น  ในช่วงทำงานจะมีผู้ต้องขังเข้าออก พ้นโทษ ออกไป ก็จะจัดผู้ต้องขังรายอื่นๆออกไปทำงาน  ในส่วนของประชาชนที่เห็นผู้ต้องขังลอกท่อ ก็จะนำน้ำ อาหารไปให้ ซึ่งเป็นการให้การยอมรับกับผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษแล้ว กรมราชทัณฑ์ ก็มีศูนย์แคร์ หรือ ศูนย์ประสานงานการมีงานทำอยู่ทุกเรือนจำ เพื่อติดตามให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ได้มีงานทำไม่ไปทำผิดซ้ำอีก


สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการคัดเลือกให้ออกไปทำงานสาธารณะลอกท่อ  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานสาธารณะ หรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563 โดยสรุป เช่น นักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 5 ปี หากเป็นชั้นเยี่ยม ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของกำหนดโทษ ชั้นดีมาก ต้องรับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 และชั้นดี ต้องได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ เป็นต้น แต่หากเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติด จะมีการกำหนดเงื่อนไขในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้องโทษจำคุกครั้งแรก ไม่เข้าข่ายผู้กระทำผิดรายสำคัญ และกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี รวมถึงกำหนดจำนวนยาเสพติดของกลางไว้ด้วย .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนคนกรุงดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 ก.ค.นี้

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ชวนดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 กรกฎาคมนี้ ในเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเดิมเรื่องแรก “2499 อันธพาลครองเมือง” ณ ลานคนเมือง

อุตุฯ เตือนทั่วไทยฝนตกหนักบางพื้นที่-กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ

นักตบสาวไทย เผยเป็นไปตามเป้า ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต ศึกเนชั่นส์ลีก

วอลเลย์บอลหญิง “เนชั่นส์ ลีก 2022” สนามที่ 3 ที่ประเทศบัลแกเรีย ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรก ชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-11, 25-22, 25-17 ทำสถิติชนะเพิ่ม 5 นัด แพ้ 4 นัด

ปะทะเดือดชายแดน วันที่ 4 ผู้อพยพทะลักเข้าไทยกว่า 270 คน

ตาก 29 มิ.ย. – สถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-เมียนมา เข้าสู่วันที่ 4 มีชาวบ้านฝั่งเมียนมากว่า 270 คน อพยพหนีตายจากการบินรบทิ้งระเบิดมาหลบพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ส่งผลให้ทหารและฝ่ายปกครอง อ.พบพระ ต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัย

การสู้รบติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในรัฐกะเหรี่ยง เข้าสู่วันที่ 4 ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่มีกำลังทหารไม่ต่ำกว่า 200 นาย เข้าปิดล้อมเพื่อจะยึดฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ของทหารเมียนมา บ้านอูเกรทะ อ.ซูการี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามกับห้วยแม่หม้าย หมู่ที่ 2 บ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีการยิงปะทะกันอย่างหนัก ผ่านมาถึงวันที่ 4 การปะทะยังคงดุเดือด และทำให้ทหารทั้ง 2 ฝ่าย บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายแดน จ.ตาก มีกระสุนไม่ทราบชนิด/ไม่ทราบฝ่าย จำนวน 2 ลูก ลอยข้ามมาตกยังฝั่งไทย บริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก

ด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้ยิงเตือนด้วยกระสุนควันไปยังฝั่งเมียนมา รับทราบว่ามีกระสุนข้ามมาตกในฝั่งไทย พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเตือนและทำหนังสือประท้วงไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.พบพระ เข้าสำรวจบริเวณที่พบกระสุนข้ามมาตกยังฝั่งไทย ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบโต้หากมีการรุกล้ำอธิปไตย หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย

สำหรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และขอเดินทางเข้ามารับการรักษาในฝั่งไทยนั้น ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดน จ.ตาก อยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังการสู้รบในฝั่งเมียนมาดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยมีผู้อพยพทะลักเข้ามาในไทยแล้วกว่า 270 คน. – สำนักข่าวไทย