fbpx

สถ.กำชับซ้ำท้องถิ่นจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมต้องโปร่งใส

ภูมิภาค 15 ก.ค.-เปิดรายละเอียด สถ.แจ้งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับย้ำ อปท.อีกรอบให้ทำตามข้อเสนอแนะของ สตง.ในการจัดทำโครงการเสาไฟประติมากรรม ต้องสำรวจความต้องการประชาชนผ่านการทำประชาคมก่อน โดยให้คำนึงความคุ้มค่า ทำโครงการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ความคืบหน้าหลังสำนักข่าวไทย อสมท เสนอข่าวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีของ อบต.ราชาเทวะ ว่าเข้าข่ายการฮั้วประมูลหรือไม่ ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักข่าวไทย พบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.อีกครั้งหนึ่ง


หนังสือฉบับดังกล่าว นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท.ตามแนวทางดังนี้

1.กรณีจะดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขอให้ อปท.ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการทำประชาคมท้องถิ่นก่อนนำบระจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย อปท.ควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งบนถนน ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น ถ้าจะติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมฯ ก็ควรพิจารณาถึงความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ


การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟฟ้าต้องเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.ส่วนกรณีที่ อปท.ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไปแล้ว อปท.ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที

นอกจากนี้ อปท.ควรจัดให้มีศูนย์ฯหรือเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และให้บริการแจ้งสถานภาพการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าเสียหรือขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดระบบให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง เช่น การเขียนหนังสือคำร้อง/หนังสือร้องเรียน แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ แจ้งเหตุทางเว็บไซต์ของ อปท.หรือทางวิทยุสื่อสาร เป็นต้น และหลังได้รับแจ้งเหตุกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อปท.ควรดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม.


อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้กำชับ อปท.ที่จะทำโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.มาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจาก สถ.ได้รับแจ้งจาก สตง.ว่า สตง.ได้ตรวจสอบโครงการเสาไฟประติมากรรมของ อปท.ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีการจัดทำโครงการในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียงบประมาณเกินความจำเป็น

ต่อมาเกิดกรณีเสาไฟประติมากรรมกินรีของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่กำลังถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง. ป.ป.ช. ป.ป.ท. ตำรวจ ป.ป.ป. และล่าสุดคือดีเอสไอ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดกระแสเรียกร้องในสังคมให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเสาไฟกินรีราคาสูงต้นละ 95,000 บาท จำนวนกว่าหมื่นต้น เป็นเงินรวมกว่า 900 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการตีแผ่เสาไฟประติมากรรมรูปแบบต่างๆ ในท้องถิ่นอีกหลายแห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ทำหนังสือกำชับ อปท.ในเรื่องนี้อีกครั้ง.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ ยินดี ‘เทนนิส’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย

นายกรัฐมนตรี ยินดี ‘เทนนิส พาณิภัค’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย ชี้เป็นรางวัลแห่งความมุมานะ เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยถึงวันที่ 8 ส.ค.นี้

เผาร่างพยาบาลด่านหน้า ติดโควิด-19

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างพยาบาลสาวที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ สู่พิธีฌาปนกิจที่วัดบางม่วง จ.นนทบุรี ซึ่งมีญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมพิธีหลายคน

ศบค. รายงานพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด

ศบค.รายงานป่วยใหม่ 14,260 ราย สะสม 481,967 ราย ตายอีก 119 ราย พบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด มีโรงงานและโรงเรียน ขณะที่ฉีดวัคซีนแล้ว 15.7 ล้านโดส