fbpx

แนะรับฟังประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่ไล่ฟ้อง

อสมท . 23 ก.ค. – นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ระบุ กระแสคนดัง Call Out รัฐบาล ควรเปิดพื้นที่สาธารณะรับฟังประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่การไล่ฟ้องร้องดำเนินคดี ชี้ควรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจหักล้างเฟคนิวส์ หวั่นพัฒนาความขัดแย้ง


นายยุทธพร อิสรชัย อาจาร์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงกรณีดารา นักแสดง นักร้องและผู้มีชื่อเสียงออกมาแสดงความเห็นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาโควิด 19 หรือ CALL OUT ว่า การแสดงออกทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ปกติ  ซึ่งตามหลักรัฐศาสตร์หรือทางกฎหมายมหาชนถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติธรรม ดังนั้นในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะมีการรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือผู้ที่ใช้อำนาจสาธารณะแทนมหาชน เฉะนั้นการจะถูดวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบของประชาชนถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งการมาไล่ฟ้อง ไม่ว่าจะบอกว่าเป็นตัวแทนรัฐบาล มีความใกล้ชิด  หรือถูกปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลก็ตาม ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่ควรเคารพเสรีภาพซึ่งกันและกัน

นายยุทธพร กล่าวอีกว่า เรื่องการวิพากวิจารณ์รัฐบาลหรือกระทบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงก็มีเส้นแบ่งการพิจารณา 2 ส่วน คือ ส่วนบุคคล ที่ถือเป็นสิทธิสามารถฟ้องร้องได้ทางศาลได้ แต่ในทางสถานะยังเป็นเรื่องการใช้อำนาจสาธารณะ ทั้งการบริหารงาน การดำเนินนโยบายต่างๆอันนี้ไม่ใช่ความเสียหายส่วนบุคคล  ดังนั้นเส้นแบ่งตรงนี้ที่จะชี้ให้เห็นว่า ตรงไหนคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เรื่องไหนเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-19 หรือ การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ การเมืองของรัฐบาล ถือเป็นสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้และได้รับการคุ้มครองด้วย  ทั้งนี้ในประเทศไทยจะมองในลักษณะเอารัฐเป็นตัวตั้ง หรือรัฐล้อมสังคม เพราะฉะนั้นรัฐจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากย้อนกลับไปในอดีตก็จะเห็นว่ามีการควบคุมการใช้สื่อ จนปัจจุบันก็มีการกำกับเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเข้ามา ตั้งแต่การร่างกฎหมายคอมพิวเตอร์2550-2560 และรัฐยังมีการตั้งศูนย์เฟคนิวส์ หรือแนวคิดว่าสุดที่จะให้ลงทะเบียนสำหรับผู้จะใช้สื่อออนไลน์ในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นการมองแบบเอารัฐเป็นตัวตั้ง  ซึ่งขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเอาสังคมเป็นตัวตั้ง หรือมุ่งคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับการความมั่นคงของรัฐเท่านั้น


นายยุทธพร ยังกล่าวว่า การบริหารงานในภาวะวิกฤตจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่จะสร้างประสิทธิภาพทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกและยังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต จนเกิดสิ่งที่เป็นวิกฤตจากฝีมือมนุษย์ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องการระบาดแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีนักจึงเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต ดังนั้นในภาวะแบบนี้สิ่งที่ต้องทำคือการเร่งแก้ปัญหา และต้องเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วม หรือการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ในมุมคิดที่ต่างจากรัฐมอง นี่คือสิ่งที่รัฐต้องทำไม่ใช่เรื่องการมาไล่จับคน หรือใช้อำนาจรัฐในการปิดกั้นกดทับ รัฐต้องเปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นที่จะใช้คนได้แสดงความคิดเห็น  เพราะมีเส้นแบ่งอยู่แล้ว ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล หรือเรื่องไหนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณะ ถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิแต่บุคคลนั้นจะเป็นคนที่อยุ่ในอำนาจรัฐ เป็นนักการเมือง เป็นประชาชนทั่วไปทุกคนมีสิทธิคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ส่วนการใช้อำนาจสาธารณะสิ่งนี้ต้องเปิดกว้างในฐานะที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาให้เป้นตัวแทนของประชาชนในการใช้อำนาจสาธารณะก็เป็นสิทธิที่ประชาชนจะแสดงความคิดเห็น ในทางกลับกันรัฐต้องมองย้อนกลับมาด้วยว่า อะไรที่ทำให้เกิดการวิพากวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดข้อมูลความสับสนกับประชาชน  ดังนั้นการสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤต  และประชาชนมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็มีข้อมูลทั้งที่เป็นข่าวจริง และข้อมูลข่าวปลอมก็มี ซึ่งเป็นไปที่ประชาชนจะเข้าใจผิด และอาจนำข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมมาวิพากวิจารณ์ได้

“หน้าที่ของรัฐจึงไม่ใช่การติดตาม ตรวจสอบดำเนินคดีกับประชาชน แต่ต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประจักษ์  เพราะหากข้อมูลที่ออกมาจากรัฐที่ไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดปัญหา รัฐจึงต้องทำข้อมูลให้ปรากฎเพื่อนำไปต่อสู่กับข่าวปลอมต่างๆ ไม่ใช่เรื่องการใช้กฎหมายไปตรวจสอบ หากยังมีการเดินหน้าดำเนินการลักษณะนี้อยู่จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากว่า จะมีการพัฒนาเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้น มีการขัดแย้งเชิงขั้วอุดมการณ์ และยังมีความขัดแย้งที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ไร้ขั้วอุดมการณ์ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐบาลจะไร้ความชอบธรรมในการบริหาร”นายยุทธพร กล่าว นายยุทธพร กล่าวอีกว่า รัฐในสังคมประชาธิปไตย ต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์ มากกว่าความมั่นคงของรัฐ  ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำวันนี้จึงเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดหาวัคซีนที่ดีมีคุณภาพ การมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ การเร่งแก้ปัญหาเยียวยาเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีพของประชาชน ไม่ใช่การให้ความมั่นคงกับรัฐเช่นการดำเนินคดีความเพื่อปกป้องรัฐเท่านั้น.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ลุ้น! ‘ตบลูกยางสาวไทย’ คว้าตั๋วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022

ส่งแรงใจเชียร์! ทีมตบลูกยางสาวไทย พบ อิตาลี ค่ำวันนี้ (3 ก.ค.) ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2022

หนุ่มขับเก๋งเสยท้ายสิบล้อดับ-ไรเดอร์สาวถูกชนแล้วหนี

หนุ่มขับเก๋งอัดท้ายสิบล้อ รถพังยับ เสียชีวิตคาซาก บริเวณพหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ อ.หาดใหญ่ เกิดอุบัติเหตุสลด รถบรรทุกชนไรเดอร์สาวเสียชีวิต ก่อนขับหลบหนี

งวดหน้าสลากดิจิทัล อาจมีรางวัลที่ 1 ถึง 8 ใบ

“ธนวรรธน์” เผยงวดหน้าจำหน่ายสลากดิจิทัลเพิ่มเป็น 7.2 ล้านใบ อาจมีรางวัลที่ 1 ถึง 8 ใบ ขายหมดเร็วสะท้อนคนนิยม มองสลากใบล้นแผงเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ไม่ใช่เพราะสลากดิจิทัล

ข่าวแนะนำ

นายกฯ ชื่นชม “เมย์” คว้าแชมป์มาเลเซีย โอเพ่น – “บาส-ปอป้อ” รองแชมป์

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาไทยในรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 750 “PETRONAS Malaysia Open 2022” เมย์คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว บาสและปอป้อคว้ารองแชมป์ประเภทคู่ผสม

อดีตพนักงาน JSL รวมตัวเรียกร้องเงินชดเชยเลิกจ้าง

อดีตพนักงานบริษัทเจเอสแอล ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หลังบริษัทปิดตัว รวมตัวเรียกร้องเงินชดเชยการเลิกจ้าง พร้อมประกาศเดินหน้าขอความเป็นธรรม

ลูกศิษย์ห่วง “หลวงปู่แสง” อาพาธติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

“หลวงปู่แสง” อาพาธติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มีไข้สูง หนาวสั่น ทีมแพทย์ดูแลรักษาใกล้ชิด แจ้งงดกิจนิมนต์ ขณะที่ลูกศิษย์-ญาติโยม เป็นห่วง เดินทางไปกราบไหว้หน้ากุฏิอย่างต่อเนื่อง

ลุ้น! ‘ตบลูกยางสาวไทย’ คว้าตั๋วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022

ส่งแรงใจเชียร์! ทีมตบลูกยางสาวไทย พบ อิตาลี ค่ำวันนี้ (3 ก.ค.) ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2022