fbpx

สภาเกษตรกรฯ เสนอออกมาตรการเร่งด่วนดูแลเกษตรกร

กรุงเทพฯ  31 ส.ค. – สภาเกษตรกรฯ เสนอมาตรการเร่งด่วน ตั้งกองทุนดูแลเกษตรกร เร่งจ่ายเงินเยียวยา  หารือทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาโรคระบาด หนุนตั้งเอกชนร่วมผลิตวัคซีน  ผลักดันประกันภัยสุกร ลดความเสี่ยงโรคระบาด


นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  จึงต้องเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  ขณะนี้ได้กลายพันธุ์แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก , โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร(PRRS)  นับว่าสร้างส ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  เกษตรกรต้องสูญเสียสุกร ป่วยตายจากโรคถึงร้อยะ 30 

เกษตรกรจึงไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ เนื่องจากเชื้อโรคยังสะสมอยู่ในพื้นที่  ทำให้เกิดโรคซ้ำในคอกหรือฟาร์มจนเกษตรกรรายย่อยหมดตัวไปแล้วหลายราย  อนาคตอาจถึงขั้นต้องสูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกร  กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง มูลค่าความเสียหายโดยรวมไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท  ขณะที่รัฐบาลต้องใช้งบจำนวนมาก ฟื้นฟูอาชีพ เกษตรกร   กระทบต่อการส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกร  มูลค่าไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านบาทต่อปี


ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของ ไทย  คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค และเอกชนผู้ประกอบการการเลี้ยงสุกร จึงเสนอเชิงนโยบาย “โครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน”  ขอให้ออกมาตรการเร่งด่วนทันที  ประกอบด้วย  การเร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อชดเชยความเสียหายจากโรคระบาดกับเกษตรกร รายกลาง รายเล็ก รายย่อย ซึ่งทำลายซากสุกรไปแล้ว , รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและรายกลาง ปรับปรุงโรงเรือน สถานที่ และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  ยกระดับไปสู่ระบบ  GFM ของกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร โรงงานแปรรูป ปรับปรุงโรงเรือนและกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP , HACCP หรือระบบของกรมปศุสัตว์

การนำนำระบบ Zoning และCompartment มาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ การขึ้นทะเบียนคนกลางรับซื้อสุกร( broker) ทุกรายทุกขนาด  การปรับปรุงแก้ไข กฏหมาย ประกาศกระทรวง  และระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาวงการสุกรทุกระดับ   การเสนอแนะ ให้การจัดตั้งกองทุนสุกร ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำเงินกองทุนมาดูแลปัญหา ทั้งโรคระบาดรุนแรง การแทรกแซงราคาตลาด ได้อย่างทันท่วงทีผ่านกองทุน  ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ

 การนำระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model มาใช้ในวงการปศุสัตว์ มาตรการระยะปานกลาง ภายใน 3 ปี ได้แก่ การเร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรค ที่ได้มาตรฐาน ทั้งกำลังคนและเครื่องมือ หรือสร้างเครือข่ายการชันสูตรโรคกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรค  การสนับสนุนให้มีการวิจัยวัคซีน และชีวภัณฑ์ต่างๆเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์


 มาตรการระยะยาว ภายใน 5 ปี ได้แก่ การกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย หรือควบคุมโรคได้ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ , สนับสนุนให้ภาคเอกชน หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในประเทศและจำหน่ายในกลุ่มอาเซียนโดยอาจอยู่ในรูป 4 P (Public , Private , Professional , People Partnership)  มาตรการดังกล่าวนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ พร้อมผลักดันเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ผู้ต้องหา 6 คน คดีแตงโม รายงานตัวอัยการนนทบุรี

ผู้ต้องหา 6 คน คดีการเสียชีวิตของแตงโม ได้แก่ กระติก แซน จ็อบ โรเบิร์ต ปอ และภีม กุนซือให้คำแนะนำ 5 คนบนเรือ เข้ารายงานตัวอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้ว ด้าน “กระติก” บอกคลิปฆ่า กรีดขา ถ้ามีให้เอาออกมาเลย

ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 4 ลำปาง

ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 4 ลำปาง หลังพบ “วัฒนา สิทธิวัง” ได้รับเลือกตั้งมาไม่สุจริต คาดกำหนดหย่อนบัตร 10 ก.ค. รับสมัคร 9-13 มิ.ย.

“ส.ส.เต้-อัจฉริยะ” ควงแม่แถลงรับผิดชอบ “คดีแตงโม”

“ส.ส.เต้” และ “อัจฉริยะ” พาแม่ของ “แตงโม” แถลงรับผิดชอบคดี ขณะที่แม่ร้องไห้ เชื่อมั่นทีมงานคุณภาพจะช่วยให้ความจริงคดีแตงโมกระจ่าง

หาแฟนไม่เจอ โมโหใช้น้ำมันราดเผาบ้านเพื่อนแฟน วอดทั้งหลัง

แบบนี้ก็ได้เหรอ เหตุเกิดที่เมืองพัทยา หญิงคนหนึ่งตามหาแฟนไม่เจอ ใช้น้ำมันราดเผาบ้านเพื่อนแฟนวอดทั้งหลัง

ข่าวแนะนำ

“ส.ส.เต้-อัจฉริยะ” ควงแม่แถลงรับผิดชอบ “คดีแตงโม”

“ส.ส.เต้” และ “อัจฉริยะ” พาแม่ของ “แตงโม” แถลงรับผิดชอบคดี ขณะที่แม่ร้องไห้ เชื่อมั่นทีมงานคุณภาพจะช่วยให้ความจริงคดีแตงโมกระจ่าง

ผู้ต้องหา 6 คน คดีแตงโม รายงานตัวอัยการนนทบุรี

ผู้ต้องหา 6 คน คดีการเสียชีวิตของแตงโม ได้แก่ กระติก แซน จ็อบ โรเบิร์ต ปอ และภีม กุนซือให้คำแนะนำ 5 คนบนเรือ เข้ารายงานตัวอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้ว ด้าน “กระติก” บอกคลิปฆ่า กรีดขา ถ้ามีให้เอาออกมาเลย

“ชัชชาติ” ดูพื้นที่ติด MRT เอกชนมอบ กทม.ทำประโยชน์

“ชัชชาติ” นั่ง MRT สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ดูพื้นที่เอกชนว่างเปล่ามอบให้ กทม.ทำประโยชน์สาธารณะ พร้อมควง “จักรพันธุ์-ภิมุข” ว่าที่ทีมงานรองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ด้วย