fbpx

ไฟแนนซ์เข้มสินเชื่อรถเล็กยอดขายดิ่ง

กรุงเทพฯ19 ส.ค. – ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบุ รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500 ซีซี. ยอดขายดิ่งลง 48% แม้ความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะเลี่ยงเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะ แต่ไฟแนนซ์ยังเข้มพิจารณาสินเชื่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผย สถานการณ์ตลาดรถยนต์ เดือนมิ.ย.63 ว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศ มีขนาด ลดลง 33% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเมื่อพิจารณารายผลิตภัณฑ์พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ลดลงทุกผลิตภัณฑ์ โดย เฉพาะรถยนต์นั่งขนาดต่ำกว่า 1,500 ซีซี มีปริมาณการจำหน่ายลดลงมากที่สุด 48% ถึงแม้ว่าความต้องการของรถยนต์ในกลุ่มนี้จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแทนการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่ผู้บริโภคในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่มากนัก กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้สถาบันการณ์เงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์นั่งขนาดต่ำกว่า 1,500 ซีซี
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 คือ ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์สะสม 606,132 คัน จำหน่ายสะสม 328,640 คัน และส่งออกรถยนต์สะสม 350,550 คัน ลดลง 43% 37% และ 37% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ ส่วนรถจักรยานยนต์ มีปริมาณการผลิตสะสม 682,515 คัน จำหน่ายสะสม 731,979 คัน และส่งออกสะสม 160,956 คัน ลดลง 30% 18% และ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ
การผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์จำนวน 71,704 คัน ลดลง 59% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการผลิตรถยนต์ของไทย เมื่อพิจารณารายผลิตภัณฑ์พบว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ รถยนต์นั่งขนาดต่ำกว่า 1,500 ซีซี ลดลงต่ำที่สุดจากตลาดในประเทศเป็นสำคัญ
ในส่วนของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ของรถ xEV ลดลง 26% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลจากรถ HEV และ PHEV ที่มีจำนวน 1,647 คัน ลดลง 29% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ รถ BEV ยังคงมีปริมาณการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 89 คัน เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ตลาดส่งออกรถยนต์ ลดลง 49% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการส่งออกรถยนต์ลดลงไปยังทุกตลาด โดยตลาดส่งออก 3 อันดับแรกของไทย ได้แก่ โอเชียเนีย สัดส่วน 33% เอเชีย 27% และตะวันออกกลาง 21% มีปริมาณการส่งออกลดลง 33% 56% และ 14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตามลำดับ ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกรถยนต์ลดลงทุกประเภทในทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกรถ PPV ไปยัง โอเชียเนียและตะวันออกกลาง ที่เพิ่มขึ้น 17% และ 9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์ เดือนมิ.ย.63 ไทยผลิตรถจักรยานยนต์จำนวน 75,819 คัน ลดลง 52% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก และผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงในทุกประเภท หากพิจารณารายผลิตภัณฑ์พบว่าการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงในทุกประเภทยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาด 150 – 399 ซีซี ที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่รถ Commuter มีปริมาณการผลิตลดลงมากที่สุด 57% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ขนาดมากกว่า 400 ซีซี และขนาดต่ำกว่า 150 ซีซี มีปริมาณการผลิตลดลง 51% และ 38% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ ในขณะรถจักรยานยนต์ขนาด 150 – 399 ซีซี มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยในเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสองเดือนก่อนหน้า แต่ยังลดลง 17% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงทุกประเภท ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาด 251 – 399 ซีซี ที่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมทั้งปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ประเภท HEV ที่ลดลง 47% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากมีจำนวนรุ่นจำกัดและไม่มีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ในขณะที่ปริมาณจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ของรถจักรยานยนต์ BEV เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีจำนวน 207 คันเพิ่มขึ้นจาก 40 คัน ในปีก่อนหน้า จากการที่เริ่มมีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารายใหม่เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ในขณะที่ตลาดส่งออกรถจักรยานยนต์ลดลง17% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาด 50 – 150 ซีซี ไปยังเวียดนาม และเมียนมาร์ลดลง . – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” ขณะที่เพื่อนและรุ่นน้องในวงการต่างร่วมอาลัยและกล่าวชื่นชมนิสัยใจคอของพระเอกตลอดกาล

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

ข่าวแนะนำ

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ขอนแก่นฝนตกหนัก น้ำป่าไหลท่วม อ.มัญจาคีรี

ฝนตกหนักกว่า 2 วัน ทำให้น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูเม็ง ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและถนนใน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก

เตือนภัยวัยรุ่นลิ้นฟ้า “ยาโรฮิบนอล” อันตราย ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนผู้ใช้ยา “โรฮิบนอล” (Rohypnol) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ การนำไปใช้ในทางที่ผิด อันตรายและมีความผิดตามกฎหมาย

อาลัย… “สมบัติ เมทะนี” พระเอกตลอดกาล

สิ้น… พระเอกตลอดกาล “สมบัติ เมทะนี” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ครอบครัวเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน